کتاب Acorn: Acute Care of At-Risk Newborns | بوک باز

دانلود کتاب مراقبت حاد از نوزادان در معرض خطر بلوط<br>Acorn: Acute Care of At-Risk Newborns, 2ed

دانلود کتاب مراقبت حاد از نوزادان در معرض خطر بلوط
Acorn: Acute Care of At-Risk Newborns, 2ed

The Acute Care of at-Risk Newborns (ACoRN) program trains health care providers to stabilize that most challenging and enigmatic of medical patients: the unwell newborn. Early assessment, intervention, and management of at-risk or unstable infants can be critical for their…