کتاب Anaesthesia: Illustrated Clinical Cases | بوک باز

دانلود کتاب بیهوشی: موارد بالینی مصور<br>Anaesthesia: Illustrated Clinical Cases, 1ed

دانلود کتاب بیهوشی: موارد بالینی مصور
Anaesthesia: Illustrated Clinical Cases, 1ed

Containing 220 challenging clinical cases and illustrated with superb, high-quality images, this book covers a wide range of anaesthesia-related questions and answers from straightforward cases through to more challenging presentations. It is an invaluable text for anaesthesia professionals in practice…