کتاب Biopsy Interpretation of the Gastrointestinal Tract Mucosa: Neoplastic | بوک باز

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از مخاط دستگاه گوارش: نئوپلاستیک<br>Biopsy Interpretation of the Gastrointestinal Tract Mucosa: Volume 2: Neoplastic, 2ed

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از مخاط دستگاه گوارش: نئوپلاستیک
Biopsy Interpretation of the Gastrointestinal Tract Mucosa: Volume 2: Neoplastic, 2ed

Gastrointestinal mucosal biopsies are an active part of the pathologist’s day and have increased in the past few years as endoscopic screening has become more commonplace. This new full-color Second Edition of Biopsy Interpretation of the Gastrointestinal Tract Mucosa has…