کتاب Bronchoscopy | بوک باز

دانلود کتاب برونکوسکوپی کودکان برای پزشکان + ویدئو<br>Pediatric Bronchoscopy for Clinicians, 1ed + Video

دانلود کتاب برونکوسکوپی کودکان برای پزشکان + ویدئو
Pediatric Bronchoscopy for Clinicians, 1ed + Video

This book is a quick reference guide and atlas for performing bronchoscopy in pediatric patients. It offers a multidisciplinary approach, incorporating the perspectives of pediatric pulmonology, otolaryngology, anesthesiology, and respiratory therapy by outlining important anatomic and physiologic considerations. It describes…
دانلود کتاب برونکوسکوپی کودکان برای پزشکان<br>Pediatric Bronchoscopy for Clinicians, 1ed

دانلود کتاب برونکوسکوپی کودکان برای پزشکان
Pediatric Bronchoscopy for Clinicians, 1ed

This book is a quick reference guide and atlas for performing bronchoscopy in pediatric patients. It offers a multidisciplinary approach, incorporating the perspectives of pediatric pulmonology, otolaryngology, anesthesiology, and respiratory therapy by outlining important anatomic and physiologic considerations. It describes…