کتاب Care of the High-Risk Neonate | بوک باز

دانلود کتاب مراقبت از نوزاد پرخطر كلاوس و فنروف<br>Klaus and Fanaroff's Care of the High-Risk Neonate, 7ed

دانلود کتاب مراقبت از نوزاد پرخطر کلاوس و فنروف
Klaus and Fanaroff’s Care of the High-Risk Neonate, 7ed

Trusted by neonatologists for more than 40 years, Klaus and Fanaroff's Care of the High-Risk Neonate provides unique, authoritative coverage of technological and medical advances in this challenging field, and includes personal and practical editorial comments that are the hallmark…
دانلود کتاب مراقبت از نوزاد با خطر بالا کلاوس و فارانوف<br>Klaus and Fanaroff's Care of the High-Risk Neonate, 6ed

دانلود کتاب مراقبت از نوزاد با خطر بالا کلاوس و فارانوف
Klaus and Fanaroff’s Care of the High-Risk Neonate, 6ed

Stay up to date with recent advances in the NICU with Klaus and Fanaroff's Care of the High-Risk Neonate, 6th Edition. This trusted neonatology reference thoroughly covers the new guidelines, equipment, drugs, and treatments that have greatly increased the chance…