کتاب Endoscopic Sinus Surgery | بوک باز

دانلود کتاب اطلس جراحی آندوسکوپی سینوس و قاعده جمجمه + ویدئو<br>Atlas of Endoscopic Sinus and Skull Base Surgery, 2ed + Video

دانلود کتاب اطلس جراحی آندوسکوپی سینوس و قاعده جمجمه + ویدئو
Atlas of Endoscopic Sinus and Skull Base Surgery, 2ed + Video

Gain a clear understanding of the entire spectrum of today’s rhinology and anterior skull base surgery with Atlas of Endoscopic Sinus and Skull Base Surgery, 2nd Edition. This thoroughly updated title increases your knowledge and skill regarding both basic or…
دانلود کتاب اصول تشریحی جراحی آندوسکوپی سینوس<br>Anatomical Principles of Endoscopic Sinus Surgery: A Step by Step Approach

دانلود کتاب اصول تشریحی جراحی آندوسکوپی سینوس
Anatomical Principles of Endoscopic Sinus Surgery: A Step by Step Approach

Endoscopic Sinus Surgery has progressed immensely in the last two decades. The interest in the subject and the desire to acquire proficiency in the surgical technique has led to enthusiastic attendance at numerous workshops. The introduction of motorized instruments, laser,…