کتاب Essentials of Orthognathic Surgery - بوک باز

دانلود کتاب ملزومات جراحی ارتوگناتیک <br>Essentials of Orthognathic Surgery, 3ed

دانلود کتاب ملزومات جراحی ارتوگناتیک
Essentials of Orthognathic Surgery, 3ed

This long-awaited new edition of the author's seminal text on orthognathic surgery includes not only a fresh new look and over a dozen new cases, but essential updates for anyone practicing orthognathic surgery. Though many of the surgical practices and…
دانلود کتاب ملزومات جراحی ارتوگناتیک<br>Essentials of Orthognathic Surgery

دانلود کتاب ملزومات جراحی ارتوگناتیک
Essentials of Orthognathic Surgery

This book provides a practical, easy-to-follow approach to the diagnosis and treatment of the most common orthognathic and orthodontic problems encountered in clinical practice. Procedures such as the clinical evaluation of a patient, analysis of diagnostic records, treatment planning, and…