کتاب Gerontological Nursing: Competencies For Care 3e | بوک باز

دانلود کتاب پرستاری سالمندان: شایستگی برای مراقبت<br>Gerontological Nursing: Competencies For Care, 3ed

دانلود کتاب پرستاری سالمندان: شایستگی برای مراقبت
Gerontological Nursing: Competencies For Care, 3ed

Each new print copy includes Navigate 2 Advantage Access that unlocks a comprehensive and interactive eBook, student practice activities and assessments, a full suite of instructor resources, and learning analytics reporting tools. Gerontological Nursing: Competencies for Care, Third Edition is…