کتاب Oxford Textbook of Palliative Care for Children | بوک باز

دانلود کتاب مراقبت تسکینی برای کودکان آکسفورد<br>Oxford Textbook of Palliative Care for Children, 3ed

دانلود کتاب مراقبت تسکینی برای کودکان آکسفورد
Oxford Textbook of Palliative Care for Children, 3ed

The importance of palliative care for children facing life threatening illness and their families is now widely acknowledged as an essential part of care, which should be available to all children and families, throughout the child's illness and at the…