کتاب Physical Examination | بوک باز

دانلود کتاب راهنمای معاینه فیزیکی و شرح حال بیتس<br>Bates' Pocket Guide to Physical Examination and History Taking, 7ed

دانلود کتاب راهنمای معاینه فیزیکی و شرح حال بیتس
Bates’ Pocket Guide to Physical Examination and History Taking, 7ed

This concise pocket-sized guide presents the classic Bates approach to physical examination and history taking in a quick-reference outline format. It contains all the critical information needed to obtain a clinically meaningful health history and conduct a thorough physical assessment.…
دانلود کتاب راهنمای معاینه فیزیکی موزبی<br>Mosby's Physical Examination Handbook, 7ed

دانلود کتاب راهنمای معاینه فیزیکی موزبی
Mosby’s Physical Examination Handbook, 7ed

Be prepared in any clinical setting with this portable, full-color, illustrated guide. Key information includes differential diagnosis tips, pediatric variations, sample documentation, and other helpful assessment data for quick reference. Separate chapters cover age-specific exams for infants, children, and adolescents,…