کتاب Protein Surface Recognition: Approaches for Drug Discovery | بوک باز

دانلود کتاب تشخیص سطح پروتئین: روشی برای کشف دارو<br>Protein Surface Recognition: Approaches for Drug Discovery, 1ed

دانلود کتاب تشخیص سطح پروتئین: روشی برای کشف دارو
Protein Surface Recognition: Approaches for Drug Discovery, 1ed

A new perspective on the design of molecular therapeutics is emerging. This new strategy emphasizes the rational complementation of functionality along extended patches of a protein surface with the aim of inhibiting protein/protein interactions. The successful development of compounds able…