کتاب Sinus Surgery | بوک باز

دانلود کتاب سینوس فرونتال: رویکردها و بحث های جراحی + ویدئو<br>The Frontal Sinus: Surgical Approaches and Controversies, 1ed + Video

دانلود کتاب سینوس فرونتال: رویکردها و بحث های جراحی + ویدئو
The Frontal Sinus: Surgical Approaches and Controversies, 1ed + Video

"This book will be a valuable resource for novice surgeons approaching one of the most challenging anatomical subsites, since it provides a stepwise approach to understanding the anatomical background, the radiological aspects, and the broad spectrum of different surgical approaches…
دانلود کتاب سینوس فرونتال: رویکردها و بحث های جراحی<br>The Frontal Sinus: Surgical Approaches and Controversies, 1ed

دانلود کتاب سینوس فرونتال: رویکردها و بحث های جراحی
The Frontal Sinus: Surgical Approaches and Controversies, 1ed

"This book will be a valuable resource for novice surgeons approaching one of the most challenging anatomical subsites, since it provides a stepwise approach to understanding the anatomical background, the radiological aspects, and the broad spectrum of different surgical approaches…
دانلود کتاب اصول تشریحی جراحی آندوسکوپی سینوس<br>Anatomical Principles of Endoscopic Sinus Surgery: A Step by Step Approach

دانلود کتاب اصول تشریحی جراحی آندوسکوپی سینوس
Anatomical Principles of Endoscopic Sinus Surgery: A Step by Step Approach

Endoscopic Sinus Surgery has progressed immensely in the last two decades. The interest in the subject and the desire to acquire proficiency in the surgical technique has led to enthusiastic attendance at numerous workshops. The introduction of motorized instruments, laser,…