دانلود کتاب مبانی فیزیک هسته ای می یرهوف

|
 مبانی فیزیک هسته ای والتر می یرهوف

nuclear_physic

نویسنده: والتر می یرهوف
مترجم: محمد فرهاد رحیمی
این کتاب از معدود کتاب های فیزیک هسته ای است که بسیار خوب نوشته شده است و مورد استفاده ی دانشجویان فیزیک هسته است.